Vill du ställa ut i år?

Skicka ett mail till oss om du skulle vilja vara med på nästa utställning.
Skicka din ansökan till eva.zacco@gmail.com med kopia till styrelsen@konstihamn.se
Ange kontaktuppgifter och en kort beskrivning av konstverket i ditt mail.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 29 februari 2024
Besked om antagning lämnas senast vecka 12.
Bifoga gärna en skiss eller bild på verket.

Information:
Utställningen äger traditionsenligt rum i Movikens hamns vackra parkmiljö under somrarna.
Observera att alla verk ställs ut i utomhusmiljö och att dessa inte går att försäkra.

Vernissage: Midsommardagen
Nedmontering av konstverken: Sista söndagen i augusti

Verket får inte ha visats på Konst i Hamn tidigare år samt att konstnären helst skall vara verksam i Hälsingland.